Stručne komisije

Komisija za speleospašavanje

pročelnik
Darko Bakšić
email
baksic@sumfak.hr