Stručne komisije

Komisija za speleospašavanje

pročelnik
Darko Bakšić
email
baksic@sumfak.hr

Komisija za spašavanje na vodama i poplavama

pročelnik
Josip Granić
email
j.rash@yahoo.com