EU Proteus

“EU Proteus” ime je zajedničkog projekta Jamarske reševalne službe Slovenije i Hrvatske gorske službe spašavanja, a pod pokroviteljstvom Europske unije kao glavnog financijera projekta.

Glavni cilj projekta jačanje je svijesti o mogućnostima nesreća u speleološkim objektima, ali i povećanje učinkovitosti speleološkog spašavanja unutar mehanizama civilne zaštite u Europi.

Sam projekt osmislile su i ostvaruju Jamarska reševalna služba Slovenije (JRSS) i Komisija za speleološko spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (KSHGSS). Te dvije službe kroz dvije godine rada na projektu pokušati će unaprijediti speleološko spašavanje u Hrvatskoj i Sloveniji, ali i međunarodno, kroz same rezultate projekta. Nadamo se da će rezultati projekta potaknuti i druge službe kako bi unaprijedile speleospašavanje u svojim državama, a međusobnom suradnjom i standardizacijom i međunarodno.

Projekt traje dvije godine kroz koje JRSS i KS HGSS moraju odraditi niz zadataka obuhvaćenih projektom, a koji imaju za ciljeve:

  • prepoznavanje svih posebnih uvjeta opasnosti u špiljama,
  • prevenciju nesreća kroz brošure, web stranice, predavanja na stručnim skupovima i slično,
  • izradu katastra 50 najdubljih i najduljih (najkompleksnijih za spašavanje) speleoloških objekata na području Hrvatske i 50 speleoloških objekata na području Slovenije, te na kraju i ujedinjenje tog katastra,
  • izradu tehničkog plana i plana spašavanja kompliciranijih objekata na području Hrvatske i Slovenije,
  • donošenje i usklađivanje osnovnih pravila i standarda za siguran ulazak i istraživanje podzemnih objekata,
  • prijevodi relevantnih priručnika za speleospašavanje, te izrada vlastitih materijala i priručnika speleospašavanja, 
  • obuku međunarodnog tima za speleološko spašavanje,
  • testiranje opreme i sustava koji se koriste prilikom speleospašavanja.


Ukratko o samim zadacima projekta

Prepoznavanje svih opasnosti u špiljama kao i njihovih uzroka, omogućiti će bolju prevenciju u spriječavanju potencijalnih nesreća. Prevencija bi se vršila kroz predavanja, počevši od speleoloških škola, pa sve do obuke speleologa na stručnim seminarima i skupovima.

Istraživanje i analiza relevantnih špilja na području Hrvatske i Slovenije omogućit će nam uvid u stvarne opasnosti koje nas mogu snaći u tim našim krškim objektima, a samim time moći ćemo učinkovitije obučavati speleologe kako se sačuvati tih opasnosti.
Kroz izradu katastra najkompleksnijih speleoloških objekata Hrvatske i Slovenije, te njihovo objedinjenje u jedan katastar, započeli bismo izradu katastra na Europskom nivou, a u svrhu lakšeg planiranja mogućih akcija spašavanja. Paralelno s izradom katastra izrađivati će se nacrti, tehnički planovi i u završnoj fazi i planovi spašavanja za najzahtjevnije i najposjećenije objekte u Hrvatskoj i Sloveniji. I opet ćemo dobiti jednoobrazni način unosa podataka koji će svakom speleospašavatelju biti jasan i čitak bez obzira iz koje je države ili službe.

Donošenjem i usklađivanjem osnovnih pravila i standarda za siguran ulazak i izlazak iz podzemnog objekta mogli bismo školovanje speleologa u našoj regiji podići na jednu višu razinu. Sve udruge i klubovi koji se bave istraživanjem podzemlja, imati će mogućnost prilagoditi školovanje i obuku svojih kadrova najsigurnijim metodama rada u podzemlju. Uz samu sigurnost vremenom bi se podigla i kompatibilnost speleologa u regiji što bi moglo rezultirati samo boljim rezultatima u istraživanjima podzemlja u kojima sudjeluju speleolozi iz različitih udruga ili zemalja.

Kao što sve vrhunske spasilačke službe koje se bave speleološkim spašavanjem imaju uz propisanu obuku kadrova i stručnu literaturu, tako je i jedan od ciljeva ovog projekta prevesti i izraditi priručnik o speleospašavanju na Hrvatskom i Slovenskom jeziku. Izrada ovog priručnika olakšala bi školovanje kadrova i pripremu pripravnika za spašavateljski ispit.

Rezultati testiranja opreme i sustava koji se koriste u speleospašavanju omogućit će spašavateljima i službama koje se time bave, da spoznaju koje su im sve mogućnosti na raspolaganju kod izvođenja akcija spašavanja.

I na kraju, obuka međunarodnog tima od 28 vrhunskih speleospašavatelja koji će biti obučeni za izvođenje najkompliciranijih akcija spašavanja iz podzemlja. Biti će to specijalistički tim europske unije za spašavanje iz podzemnih objekata. Tim broji 14 slovenskih i 14 hrvatskih specijalista speleospašavanja koji će se ove dvije godine kroz niz zajedničkih seminara, vježbi i simulacija, profilirati u jedinstvenu specijalističku postrojbu europske unije. Nakon projekta ti spašavatelji moći će biti instruktori na sličnim međunarodnim projektima, obukama i vježbama.

Alati

11022