Materijali za preuzimanje

Na ovim stranicama nalaze se korisni materijali za preuzimanje.
Materijale možete preuzeti klikom na naslov materijala ili u popisu koji se nalazi na dnu stranice!

Nesreće u speleološkim objektima i akcije speleospašavanja u hrvatskoj i  inozemstvu - Darko Bakšić, Dinko Novosel, Goran Rnjak

Jedinstvena baza o nesrećama u speleološkim objektima i akcijama speleospašavanja nužna je za bolje razumijevanje problematike i specifičnosti speleospašavanja u Hrvatskoj, a analizom podataka može se doći do smjernica za unaprijeđenje speleospašavanja. Ova baza naročito će koristiti spašavateljima koji će se osposobljavati za vođe akcija speleospašavanja, jer je to vrijedan izvor informacija i iskustva.

 

Komunikacija u speleologiji i speleospašavanju - Filip Filipović

Priručnik obrađuje komunikaciju u speleologiji i speleospašavanju bez koje ne bi bilo moguće sigurno obavljati posjete i istraživanja speleoloških objekata, a posebice voditi akcije speleospašavanja.

Komunikacija je osnovni preduvjet sigurnog i učinkovitog izvođenja akcija speleospašavanja jer je potrebno koordinirati velik broj spašavateljskih ekipa i donositi odluke u realnom vremenu.

 

Speleoronilačko spašavanje - Ivica Ćukušić

Spašavanje u potopljenim speleološkim objektima spada u najteža i najrizičnija spašavanja. Specifično je zbog ograničenog prostora, nedostatka dnevnog svjetla, velike hladnoće vode, slabe vidljivosti, mogućeg brzog protoka vode, te nemogućnosti slobodnog izranjanja u slučaju incidenta (strop iznad nas) i drugih nepovoljnih okolnosti.

Nesreće koje se dogode u takvim objektima zahtijevaju angažiranje malog broja vrlo osposobljenih speleoronioca spašavatelja i posebnu tehniku, te većeg broja speleospašavatelja za transport opreme do mjesta ronjenja.

Da bi Hrvatska gorska služba spašavanja imala odgovor i za nesreće takvog tipa, razvio se specijalistički program obuke i ekipa za speleoronilačko spašavanje.

 

Tehnike samospašavanja - Bakšić Darko (28.12.2013.) 

Novi priručnik Komisije za speleospašavanje HGSS-a i autora Darka Bakšića obrađuje izuzetno važnu tematiku samospašavanja. Pod pojmom  samospašavanje podrazumijevamo pomoć koju unesrećenom speleologu na mjestu nesreće pružaju članovi njegove ekipe sve do dolaska spašavateljske službe.

Prva radnja koju s ozlijeđenim speleologom treba učiniti je skloniti ga s užeta na sigurno mjesto budući da je on vrlo izložen suspenzijskom sindromu, a pružanje medicinske pomoći na užetu najčešće nije moguće. Stoga je nužno da svaki speleolog poznaje tehnike samospašavanja.

 

Opasnosti u speleologiji i speleospašavanju - Bakšić Darko (2013)

U okviru projekta EU Proteus i djelatnosti Komisije za
speleospašavanje HGSS-a objavljen je priručnik autora Darka Bakšića.

Opasnosti u speleologiji i speleospašavanju. Poznavanje i
razumijevanje prirodnih pojava na površini Zemlje i u speleološkim objektima, psihofizička i tehnička pripremljenost i pridržavanje osnovnih sigurnosnih pravila umanjit će objektivne i tehničke opasnosti. Stoga svi spašavatelji i speleolozi trebaju biti dobro upoznati s potencijalnim opasnostima koje se sustavno obrađuju u ovom priručniku.

 

Uzlovi u speleologiji i speleospašavanju - Bakšić Darko (2012)

Primjerena i sigurna uporaba uzlova u speleologiji i speleospašavanju moguća je samo uz kvalitetno školovanje, uvježbavanje i praktičan rad, uz pomoć i nadzor instruktora.

Priručnik Darka Bakšića detaljno obrađuje izradu i upotrebu uzlova u ovim djelatnostima.

Alati

9010