Radni vikend Stanice Koprivnica

Nakon tjednih obaveza i vikend prošao je u radnom raspoloženju.

Tako je subotu provedeno osiguranje spusta rijekom Dravom pod organizacijom WWF  (svjetska organizacija za zaštitu prirode) u suradnji s Rafting klubom Matis “Divlje vode” iz Varaždina u sklopu kampanje nacionalne kampanje za očuvanje i zaštitu rijeka “Naše rijeke, naše blago”.

Nedelja je nastavljena sa pružanjem ispomoći stanici Orahovica i osiguranju Big Jumpa i spuštanja kanuima od Brodića do Križnice. Za to vrijeme je druga ekipa stanice Koprivnica provela dan na obilježavanju općine Kalnik koje je domicijalna općina  našoj preljepoj kontinentalnoj stjeni “Kalnik”. Kroz pokaznu prezentaciju i edukaciju posjetiteljima i domaćinima prikazane su ljetne tehnike spašavanja, oprema i djelovanje Hgss stanice Koprivnica.

I na kraju, da bi spremnost bila moguća 365 dana u godini, 7 u tjednu i 24 sata na dan, svaku aktivnost završavamo pravilnom brigom o opremi.

Alati

525