HGSS bogatiji za 5 novih potražnih timova

Svi prijavljeni timovi su uspješno položili sve elemente licence, kao i relicence, što znači da je HGSS bogatiji za još 5 novih potražnih timova sa psima.

Tijekom vikenda, 26. do 28. travnja, u organizaciji KPL HGSS održan je planirani trening K9 potražnih timova HGSS, u sklopu kojeg je provedeno i redovito licenciranje i relicenciranje istih. Licenciranju je pristupilo 5 K9 potražnih timova, dok je na relicencu prijavljan jedan. Trening i licenciranje je održano na području Baških Oštarija na Velebitu.

Svi prijavljeni timovi su uspješno položili sve elemente licence, kao i relicencu, što znači da je HGSS bogatiji za još 5 novih potražnih timova sa psima. Kako znamo da potražni tim (kojeg čine čovjek i pas), u terenu može odraditi posla kao gotovo 20 ljudi - tragača, zapravo vidimo da smo ovom licencom dobili vrlo vrijedan resurs, koji nam na terenu vrijedi kao gotovo 100 ljudi - tragača. Za ovo licenciranje K9 potražni timovi HGSS sa psima su se pripremali gotovo dvije godine, a zbog složenosti same licence neki su izišli i po drugi put.

Kako se ovdje radi o volonterima vidimo koliko je napora i energije potrebno da bi se jedan potražni tim spremio za samostalan rad na terenu. K9 potražni timovi sa psima samo su dio priče o potragama, koja je još kompleksnija, pa se paralelno s ovom obukom provodi i obuka za upravljanje potragama, računalnu obradu podataka i digitalnu kartografiju, razvijaju se dotatni resursi poput bespilotnih sustava i slično, sve u svrhu traganja i spašavanja ljudskih života.

Alati

726