Helikopterska vježba potražnih timova HGSS-a

Cilj vježbe je bio privikavanje vodiča i pasa za transport u helikopteru. Vježbi je bilo prisutno 10 timova iz 7 stanica HGSS-a, tri vodiča bez pasa i dežurna ekipa letača spašavatelja na dežurstvu u Divuljama.

Helikopterske akcije spašavanja među komplesksnijim su u radu HGSS-a. Nerijetko se helikopterom transportiraju i potražni timovi kod većih potražnih akcija. Stoga je, u organizaciji komisije za potrage i lavine i komisije za helikoptersko spašavanje, u zrakoplovnoj bazi Divulje, 20. srpnja održana je vježba potražnih timova HGSS-a.

Cilj vježbe je bio privikavanje vodiča i pasa za transport u helikopteru. Vježbi je bilo prisutno 10 timova iz 7 stanica HGSS-a, tri vodiča bez pasa i dežurna ekipa letača spašavatelja na dežurstvu u Divuljama. Vježbe je započela u 9 h i završila 3 sata kasnije.

Potražne pse se prvo u hangaru privikavalo na blizinu helikoptera, bez upaljenih motora, dok se vodičima održalo predavanje o pravilnim postupcima i opasnostima kod helikopterskog transporta te propisanoj opremi koja se koristi u akcijama kada se potražni timovi prevoze helikopterom.

Sljedeći korak bio je privikavanje pasa na buku i zračna strujanja koje helikopter proizvodi s upaljenim motorima. Psi su u pratnji vodiča ulazili i izlazili iz helikoptera po točno definiranoj proceduri kako bi se smanjila opasnost i rizik sveo na prihvatljivu mjeru. Kada su se psi privikli na helikopter i buku koju stvara odrađen je i ulazak u helikopter a potom i izlazak spuštanjem iz lebdećeg helikoptera.

Svi potražni timovi uspješno su odradili postavljene zadatke čime se pospješuje operativnost i kvaliteta potražnih timova K9 odjela Komisije za potrage i lavine HGSS-a

Alati

1135