Završna vježba projekta CIPRAS

U Vukovaru je održana završna vježba Projekta CIPRAS

U subotu 04. studenoga 2017. godine na Vučedolu kod Vukovara održana je završna međunarodna vježba u sklopu projekta Cipras. Ukupno je učestvovalo 50 pripadnika gorskih službi spašavanja iz Hrvatske i Srbije.

Tema vježbe je bila: „Potraga za nestalim osobama na neurbanom području“, a pod vodstvom instruktora HGSS-a odrađene su vježbe pripreme i vođenja akcije, potrage sa psima u ruševinama i šumi, te potrage na vodi.

U sklopu vježbe predstavljena je GIS aplikacija za vođenje potraga, te „Priručnik za rad sa potražnim psima“, čiji su autori pripadnici HGSS-a. Kroz projekt je nabavljena kvalitetna oprema koja ostaje u trajnom vlasništvu Stanicama koje su učestvovale u projektu. Alati

1148