Tečaj skijanja za članove i instruktore HGSS-a

Od 13-17. siječnja 2020. u organizaciji Komisije za sigurnost na skijalištima i lavine HGSS-a održan je tečaj skijanja za članove HGSS-a.

Za polaznike tečaja zimskih tehnika spašavanja ovo je bio obavezni predtečaj na kojem su trebali naučiti i/ili poboljšati svoje skijanje. Tečaju su također prisustvovali članovi HGSS-a koji žele poboljšati skijanje te kandidati za instruktore HGSS-a.

Tečaj je trajao 5 dana i pristupilo mu je pedesetakak polaznika i petnaest instruktora Komisije za sigurnost na skijalištima i lavine. Kandidati su uz učili skijati, voziti akiju (nosila za sniježne uvjete) te osnove sigurnosti na skijalištima. Tečaj je održan na skijalištu Sljeme.

Alati

976