Akcija na Risnjaku: troje stranih državljana izgubljeno na širem području NP Risnjak

Putem centra 112 zaprimljena je dojava o izgubljenim stranim državljanima na području Risnjaka, no uskoro po dojavi, mobiteli izgubljenih osoba su bili nedostupni.

 Zbog velikih količina snijega na području Risnjaka, niskih temperatura te kraja
dana i vrlo kratkog vremena danjeg svjetla na teren su izašli članovi Stanice Rijeka i Delnice sa terenskim vozilima i motornim sanjkama.

U koordinaciji sa Stanicom Rijeka pokrenuta je potraga sa obiju strana Risnjaka. Riječki spašavatelji su krenuli sa baze na Platku sanjkama, cestom prema Risnjaku, dok su delnički spašavatelji krenuli od Gornjeg Jelenja prema Vilju. Kroz slijedećih pola sata spašavatelji su pronašli izgubljene osobe nedaleko  od Vilja u smjeru Gornjeg Jelenja.

Izgubljeni  su imali dovoljno tekućine no nisu imali rasvjete niti baterije na mobitelima. Po susretu otpraćeni su  u upravu NP Risnjak. Na terenu je bilo osam
spašavatelja s dva terenska vozila i dvoje motorne sanjke.

Alati

1015