Amazon of Europe Bike Trail

Na jučer održanoj radionici projekata "Amazon of Europe Bike Trail" u kojem je jedan od partnera Koprivničko-Križevačka županija, HGSS Stanica Koprivnica prezentirala je smjernice i cilj projekta.

Uspostava biciklističke rute na području prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji pokriva milijun hektara i povezuje 700 km navedenih rijeka preko pet zemalja(Austrija , Slovenija , Mađarska , Hrvatska i Srbija) zahtjevan je projekt, a sigurnost cikloturista jedna od osnovnih obilježja.

Kako je podizanje sigurnosti kroz prevenciju jedan od naših strateških ciljeva , na ovoj radionici smo istaknuli moguće načine za podizanje upravo tog segmenta projekta . Umjesto tiskanja neadekvatnih i neprimjenjivih karti, iskazali smo činjenicu za potrebom izrade karti prilagođenih cikloturistima sa uzimanjem trenutnog stanja na terenu, predložili info punktove i obavijesne točke , a sve u vidu podizanja aktivne i pasive sigurnosti cikloturista i cijele zajednice .

Alati

572