Dežurstvo na 39. sletu planinara Slavonije

HGSS brinuo o sigurnosti 220 planinara s područja Slavonije.

Povodom velikog jubileja 90 godina od osnivanja PD Dilj gora, danas je u Slavonskom Brodu je održana manifestacija pod nazivom 39. slet planinara Slavonije. 
Na susretu je sudjelovalo oko 220 ljudi iz cijele Slavonije.
Slet je osiguravalo 12 članova HGSS-a iz stanica Slavonski Brod, Vinkovci i Požega koji su brinuli o sigurnosti sudionika sleta. Unatoč velikom broju planinara, dežurstvo je prošlo bez intervencija. 

Osim dežurstva na sletu, budući gorski spašavatelji iz ovih stanica u jeku su priprema za tečaj ljetnih tehnika spašavanja i speleospašavanja, a na snazi je i pripravnost zbog polava. 

Alati

958