Dežurstvo na Krndijskim stijenjacima

Posljednju nedjelju u ožujku Hrvatsko planinarsko društvo Orahovica rezerviralo je za organizaciju planinarskog izleta Krndijskim stijenjacima.

Sunačn proljetni dan i iznimno zanimljiva ruta privukli su stotinu palninara u Orahovački kraj za čiju se sigunost brinulo četvero spašavatelja HGSS Stanice Orahovica. Pohod je prošao u iznimno dobrom raspoloženju bez potrebe za intervencijom HGSS-a.

Alati

357