Državna stijenska vježba, Promina 2019.

U organizaciji Komisije za školovanje kadrova i tehniku spašavanja i domaćina Stanice
Šibenik, održana je državna vježba stijenskog spašavanja.

Redovna državna vježba stijenskog spašavanja održana na Promini, okupila je više od 50 članova HGSS-a koji su tijekom dva dana imali prilike ponoviti i vježbati stijenske tehnike kroz predavanja radionice i vježbe u stijeni. Organizirana su predavanja na temu doktrine stijenskog spašavanja, specifičnosti spašavanja u NP Paklenica, te upoznavanje s novinama u tehnici i opremi za spašavanje. Radionice su organizirane tako da se kroz sedam prethodno osmišljenih točaka ponovi većina tehnika spašavanja u stijeni s rotacijama od po 30 minuta. Sve ponovljeno, praktično se prezentiralo kroz organizirano više linijsko spašavanje u stijeni a svaka grupa spašavatelja izvela je tri različita scenarija evakuacije unesrećenih penjača.

Završna analiza i zaključci nakon 12 satne vježbe pokazali su potrebu da se tehnike spašavanja kontinuirano uvježbavaju i unapređuju kako bismo u svakom trenutku na siguran i efikasan način pomogli unesrećenim osobama.

Kroz predavanje „Prevencija nesreća u stijeni“ Stanica Gospić najavila je stijensku vježbu za 2020. godinu koja će biti organizirana na području Dabarskih kukova.

Alati

743