Dva potražna tima HGSS Stanice Rijeka na lavinskom tečaju za potražne pse Gorske reševalne zveze Slovenije

Na poziv Gorske reševalne zveze Slovenije - Komisije za reševanje iz plazov dva potražna tima iz HGSS Stanice Rijeka, Matko Škalamera i Tau te Miloš Pecić i Dea, prisustvovali su lavinskom tečaju za potražne pse.

Tečaj se održavao na području Vršića u razdoblju od 21. siječnja do 24. siječnja 2010. godine. Baza je bila u Erjavčevoj koči. Na tečaju je sudjelovalo 45 vodiča potražnih pasa koji su bili podijeljeni u više grupa koje su radile na odvojenim lokacijama.

Vježbe su bile bazirane na simulaciji lavine tj. markiranti su se zakopavali u iskopane rupe te ih se zatrpavalo snijegom. Vodič sa psom ušao bi u područje lavine te bi pustio psa u traženje. Pretraživanjem terena pas bi mikrolocirao unesrećenu osobu te bi kopanjem u snijegu i lavežom na to upozorio vodiča, koji onda prilazi psu  te mu pomaže otkopati unesrećenu osobu. Svi timovi odrađivali su cjelodnevne vježbe na terenu, a poslije vježbi uslijedila je i analiza.

Vrlo kvalitetnu organizaciju cijele vježbe odradio je GRZS. Moramo naglasiti da je istaknuta važnost  međusobne međunarodne suradnje u regiji. Potražni timovi iz Stanice Rijeka nakon ove vrlo uspješno odrađene vježbe, ali i zbog dugogodišnje kvalitetne međunarodne suradnje i ubuduće imaju namjeru sudjelovati na ovakvim i sličnim aktivnostima.

Alati

3375