Evaluacija potražnih pasa GSS-a Srbije u sklopu projekta Cipras

Prošli tjedan dvojica instruktora HGSS-a izvršila su evaluaciju potražnih pasa GSS-a Srbije.

Kroz zadatke poslušnosti i socijalizacije, traženja na putu i sektoru te označavanje markiranata stekao se uvid u nivo rada vodiča i pasa nakon dvogodišnjeg projekta CIPRAS koji se provodio s ciljem unapređenja SAR u neurbanim i ruralnim područjima i ruševinama.

Kroz detaljnu analizu instruktora za potražne timove HGSS-a, vodiči GSS-a Srbije dobili su smjernice za daljnji rad .

Alati

559