Vježba "Ferata 2019" na Dinari

U organizaciji Općine Kijevo i Općine Civljani, a u suradnji sa Službom civilne zaštite Šibenik, 25. rujna 2019., održana je terenska vježba „Ferata 2019“ na području Dinare.

Jedan od ciljeva vježbe bio je uvježbavanje zajedničkog nastupa HGSS-a, vatrogasnih snaga (DVD Kijevo, JVP Knin), OKC-PP Šibenik, PP Knin, HMP Knin, Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije, ŽC 112, Općine Kijevo, Općine Civljane i Službe civilne zaštite Šibenik pri intervencijama spašavanja sa teško pristupačnog planinskog područja.

Vježba je bila zamišljena tako da se jedan od planinara ozlijedio na ferati u stijeni Dinare , a još su se dva lovca izgubila u podnožju. Po dojavi na teren izlaze članovi HGSS-a Stanice Šibenik te se feratom penju do unesrećene osobe. Dok joj jedan dio ekipe pruža prvu pomoć i pripremaju ozlijeđenu osobu za transport, drugi dio ekipe izrađuje gelender i sidrišta za siguran spust niz 20ak metara visoku stijenu. Uskoro kreće transport i ozlijeđena osoba je u pratnji gorskog spašavatelja sigurno spuštena do podnožja stijene te je uz pomoć planinara ,HPD „Sinjal 1831“, koji su uz Lovačku udrugu „Kijevo“ sudjelovali u vježbi, transportiraju na teren pristupačan vozilu.

Dok je trajao ovaj dio vježbe, u podnožju Dinare u predjelu „Slavića stanovi“ počinje drugi dio u kojem su se izgubila dva lovca. Na mjesto nestanka upućena su dva potražna tima HGSS Stanice Šibenik te lovci, planinari i vatrogasci kao ispomoć. Osobe su uskoro pronađene, medicinski su zbrinute i transportirane do HMP.

Ova vježba poslužila je za podizanje razine uvježbanosti i organiziranosti operativnih snaga civilne zaštite te ostalih sudionika koji mogu pomoći u ovakvim situacijama. Uz to je vježba dio preventivnih aktivnosti stanice Šibenik. Ferata na Dinari još uvijek je u izgradnji i službeno je zatvorena. Pretpostavkom da će se tom osiguranom stazom, po njenom završetku, kretati sve više planinara, ovakvim vježbama pripremaju se procedure i postupci sigurnog obavljanja mogućih akcija u budućnosti.

Alati

841