HGSS na međunarodnoj vježbi potrage i spašavanja na ruševinama u vojnoj bazi Tritolwerk

Pet potražnih timova i 6 pasa sudjelovalo je od 26.-28. travnja, na međunarodnoj vježbi potrage i spašavanja na ruševinama u vojnoj bazi Tritolwerk u Bečkom Novom Mjestu u Austriji.

U 3 dana treninga timovi su imali priliku vježbati u kontroliranim uvijetima na nekoliko profesionalno sastavljenih ruševina i surađivati sa IRO instruktorima te članovima ostalih spasilačkih organizacija. Iskustva ovakvog tipa uvelike pomažu u razvijanju dodatnih sposobnosti naših potražnih timova (veliki resurs u akcijama potraga za nestalim osobama) koji su zbog velikog ulaganja u treninge i konstantnu nadogradnju znanja među najboljima u svijetu.

Na vježbi su sudjelovali potražni timovi iz Stanica Čakovec, Karlovac, Ogulin i Novska i Slavonski Brod.

Alati

752