HGSS na međunarodnoj vježbi spasilačkih timova "Ljubljana 2017"

Potražni timovi HGSS-a sudjelovali su na međunarodnoj vježbi i natjecanju u radu sa spasilačkim psima u Ljubljani od 12. – 14. svibnja. 2017.

Vježbu je organiziralo Društvo vodnikov reševalnih psov i Grad Ljubljana sa Uredom za upravljanje u katastrofama. Svrha vježbe je evaluacija potražnih timova kroz njihove sposobnosti timskog rada u ruševinama i šumama, organizacija traženja te postupanje po INSARAG smjernicama.

U samoj organizaciji vježbe je sudjelovalo 150 ljudi. Ove godine na vježbu je bilo prijavljeno 19  ekipa iz Njemačke, Austrije, Italije, Slovenije i Hrvatske. Svaka ekipa  se sastoji od tri vodiča sa psima. Vježba je trajala 24 sata i za to vrijeme timovi moraju pronaći 15 unesrećenih osoba na četri ruševinske  i dvije šumske lokacije.

Osim organizacije potraga moraju pokazati znanje  prve pomoći, alpinističkih tehnika te orijentacije i uz to biti samodostatni za vrijeme trajanja vježbe. Tijekom vježbe sa sobom nose svu opremu za alpinističke tehnike, prvu pomoć, hranu i vodu te sve ostalo što je potrebno kod takvih kompleksnih vježbi.

HGSS su predstavljale dvije ekipe – Cvitanić  Davor, Ante Ercegović i Nenad Balić, te Tihana Boban, Matej Radanović i Branislav Grubić sa svojim psima. Neven Putar bio je sudac na vježbi. Za prolaz je trebalo pronaći minimalno 10 od 15 unesrećenih osoba. Timovi HGSS-a su pokazali zavidnu spremnost, sposobnost i znanje te su primili pohvale za svoj rad. I ovaj puta HGSS je pokazao da spada u red najboljih.

Alati

1327