HGSS na predstavljanju novog pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

U subotu 15.prosinca HGSS je prisustvovao na predstavljanju Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova i izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom koji je stupio na snagu upravo nataj dan.

Novim pravilnikom kao i izmjenama i dpunama u pravilniku o upravljanju zračnim prostorom , zakonodavni okvir se još jednim korakom primiče Europskoj regulativi koja bi trebala uz prelazno razdoblje u odnosu na nacionalne propise zaživjeti tijekom 2019.godine.

Iz prezentacija koje su odradili predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo sa zadovoljstvom možemo konstatirati kako je HGSS sa  svojim programom obuke za rukovatelje tj. pilote na daljinu prema novom  pravilniku uistinu prvi u Hrvatskoj koji provodi sustavnu obuku , a sve u cilju signurnog i zakonski reguliranog obavljanja letačkih operacija.

Alati

254