HGSS na vježbi Civilne zaštite u Sloveniji

Suradnja na području zaštite i spašavanja – HGSS Stanica Samobor sudjelovala na vježbi Civilne zaštite Općine Brežice.

U subotu 13. svibnja  2017. U Brežicama je održana vježba „Potres Brežice 2017“ u organizaciji CZ Općine Brežice. Vježba je uključivala prikaz rada i koordinacije operativnih snaga zaštite i spašavanja, u slučaju jakih  potresa veće rušilačke snage – potražni timovi s psima, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, policija, speleospasilačka služba (Jamarska reševalna služba) i dr.

Na poziv CZ Općine Brežice u vježbi je sudjelovala CZ Grada Samobora i HGSS Stanica Samobor. Članovi Stanice Samobor su zajedno s  Jamarskom reševalnom službom, Reševalni center  Novo mesto, prikazali spašavanje ozlijeđene osobe pomoću užadi i nosila, iz visoke stambene zgrade. Ovom vježbom prikazana je uspješna međudržavna suradnja na lokalnoj razini. U vježbi su sudjelovala četiri člana HGSS Stanice Samobor.

Alati

1397