Izgubljena planinarka na području Viševice

Na dežurni telefon HGSS Stanice Delnice, 7. siječnja, u 17:21 dolazi poziv da se ženska osoba izgubila na području Viševice, predio Lič.

Dežurni spašavatelj u nekoliko navrata pokušava telefonski navesti osobu na obližnju cestu ali bezuspješno. Pokreće se akcija i na teren izlaze tri spašavatelja sa vozilom. U kontaktu sa unesrećenom saznaju kordinate lokacije na kojoj se nalazi.

Dolaskom na teren kreću se prema koordinatama ali na tom mjestu ne nalaze nikoga. Telefonski i dovicima izgubljenu planinarku nalaze u 20:26 sati oko dva kilometra dalje od javljene lokacije. Vidno umornu osobu spašavatelji su po planinarskom putu dopratili do njenog auta. Akcija je završila u 21:56 povratkom spašavatelja u bazu.

Alati

710