Izvlačenje nes(p)retne koze sa strmih litica masleničkog ždrila

Zadarski spašavatelji izvukli su životinju nakon što je 6-7 dana provela zatočena na strmim liticama u blizini novog masleničkog mosta.

Dana 14.1.2011. HGSS Stanica Zadar zaprimila je poziv mještanina Maslenice, koji je ribario u masleničkom ždrilu te je pri tom na jednoj polici primijetio kozu. Koza se na strmim stijenama pored novog masleničkog mosta nalazila već 6-7 dana. Kako nije mogla doći na sigurno, već je i izgladnjela.

Spašavatelji su na teren izišli u 9 sati kako bi pomogli životinji. Životinja je točno locirana uz pomoć barke lokalnog mještanina. Potom su se spašavatelji, uz pomoć konopa, spustili 70 metara po strmim liticama do police na kojoj se nalazila koza te joj je pomogli da se popne na put i sigurno se vrati matičnom stadu. Akcija, u kojoj su sudjelovala četiri pripadnika HGSS Stanice Zadar, završila je u 10.30 sati.

Alati

1742