Jesensko licenciranje i relicenciranje potražnih pasa HGSS-a

Od 25. do 27. studenoga, u organizaciji HGSS Stanice Karlovac, održano je jesensko licenciranje i relicenciranje potražnih timova.

Ispit poslušnosti i socijalizacije položio je tim Stanice Rijeka, dok su relicencu položili timovi stanica Ogulin, Karlovac, Split i Čakovec. Istovremeno su ostali potražni timovi, od štenaca do najstarijih, vježbali traženja na otvorenom.

Osim vježbi, održano je i izuzetno zanimljivo predavanje doktorice veterine Petre Mihelčić iz Ogulina o važnosti i upotrebi masaže radnih pasa. Smještaj i prehrana bili su organizirani u lovačkom domu Družac u Bosiljevu.

Alati

1259