Lavinska radionica

U organizaciji Komisije za sigurnost na uređenim skijalištima HGSS-a, 5. svibnja, održana je radionica sa ciljem prikupljanja znanja i iskustava članova o lavinama i njihovim predikcijama.

Unutar sastanka proslijeđena su i iskustva i znanja dobivena na međunarodnim tečajevima a s posenim osvrtom na dio o predikcijama lavina i analizama snježnog pokrivača.

Nastavno na temu, napravljena je analiza i metodika daljnjeg širenja znanja i nastavka certificiranja prema profesionalnom nivou te su raspoređene daljnje aktivnosti prema članovima uključujući i dogovor za slijedeći sastanak na istu temu.

Alati

481