Lavinski tečaj na Vršiću

U Sloveniji, na Vršiću, od 2-5. ožujka 2017. godine održan je lavinski tečaj u organizaciji Društva vodnika reševalnih psov Slovenije.

Tečaj je bio namjenjen kako za početnike tako i za napredne pse, a vježbale su se razne situacije pronalaska osoba zatrpanih u lavinama. Unatoč lošem vremenu sve vježbe su uspješno odrađene, a potražni timovi HGSS-a su se sa njega vratili sa novim znanjem koje će im uvelike pomoći u daljnjem radu i potragama za nestalim osobama. Tečaj su vodili međunarodni IRO instruktori iz Slovenije i Švicarske, a na njemu su sudjelovala 3 potražna tima K9 odjela iz Komisije za potrage i lavine HGSS-a.

Alati

2522