Međunarodna vježba potražnih pasa „Ljubljana 2010“

Komisija za potrage i lavine je ove godine prvi puta poslala svoj tim (3 vodiča i 3 psa) na kombiniranu međunarodnu vježbu potražnih pasa koja se već godinama održava u organizaciji DVRPS-a (Društvo vodnika reševalnih psov Slovenije). Na vježbu je bilo prijavljeno 15 ekipa iz Austrije, Njemačke, Hrvatske i Slovenije. Iz Hrvatske uz ekipu HGSS-a, prijavljena je i ekipa iz KOSSP-a Zagreb, te dvije ekipe iz HUOPP-a iz Rijeke i  Zagreba. Sve Hrvatske ekipe su uspješno završile vježbu za što je bilo potrebno minimalno pronaći 70% unesrećenih osoba.

Vježba je ekipnog karaktera u kojoj svaku ekipu čine 3 vodiča sa 3 psa. Sam rad se sastoji u sklopu 10-ak vježbi koje se odvijaju u sklopu 24 sata, po nepoznatom rasporedu za sudionike, tako da su i ekipe i njihovi psi pod pritiskom jer ne znaju raspored sudjelovanja u pojedinim vježbama.

Većina vježbi su sastavni dio obavezne obuke svakog HGSS potražnog tima, znači svaki od naših pasa i vodiča je obučen za većinu vježbi. Cijela vježba je zamišljena kao terenska vikend vježba, gdje učesnici moraju imati sa sobom sve što im je potrebno za jedan takav rad kroz 48 sati. Tako da smo bili smješteni u šatorima, improviziranom kampu, te smo sve sami morali osigurati za sebe i svoje pse (hranu i  smještaj). Organizator se pobrinuo za transport između vježbi koje su se odvijale u Ljubljani i okolici. Vježbe su sastavljene od poznavanja i pružanja prve pomoći unesrećenom, absailu vodiča i pasa, orijentaciji u prirodi, traženju i pronalaženju unesrećenih u šumama i ruševinama.

Iako su neki članovi HGSS-a prijašnjih godina pojedinačno sudjelovali na istoj vježbi preko kinoloških udruga, ove godine je Komisija za potrage i lavine sama sastavila jednu ekipu. HGSS ekipu  predstavljali su Josip Tomaić i Zita iz Gospića, Stjepan Gal sa Scoobyjem iz Požege, a vođa ekipe Andrea Pintar sa Sattve iz Karlovca. Alen Zorić i Ivica Marković su u subotu bili promatrači vježbe, te im je Organizator omogućio da mogu pratiti HGSS ekipu i naš rad na terenu.

S obzirom na to da Komisija za potrage i lavine u sklopu svoje obuke nema organizirano školovanje i edukaciju za rad u katastrofama poput ruševina, položivši uspješno ovu kombiniranu vježbu, dokazali smo da su naši timovi svojom obaveznom obukom koja se provodi u Komisiji za potrage i lavine, dovoljno obučeni da za slučaj prirodnih katastrofa jednako kvalitetno mogu pomoći u pronalaženju i pomoći nestalim osobama. Nedostatak rada i edukacije na području traženja u ruševinama je bio osjetan, ali ipak ne dovoljan da ne bi stali u korak sa ostalim ekipama koji se sustavno i planski školuju na tom području.

Još jednom smo dokazali svestranost i kvalitetu rada naših potražnih timova, kolegijalnost, te nadopunjavanje u ekipnom radu među pripadnicima Komisije iz različitih stanica HGSS-a.

Alati

2526