Na rijeci Korani pokazna vježba spašavanja na vodi

Povodom dana Civilne zaštite 01.03., te kao priprema članova koji odlaze na daljnje usavršavanje u Wales, Velika Britanija, u subotu 27.02.2010 godine, održana je pokazna vježba spašavanja na vodi. Vježbu je organizirala HGSS Stanica Karlovac, a samu izvedbu vježbe provelo je 16 članova HGSS Stanica Karlovac, Ogulin, Rijeka, Zadar i Split. Sudionici vježbe su tijekom prošle godine počeli s obukom za spašavanje na vodi te su prošli i Rescue3 SRT1 tečaj. Naime, tijekom godina pokazala se potreba za specijaliziranjem dijela članova HGSS-a za potrage i spašavanja na vodi. Jednim dijelom su tome krivi visoki vodostaji rijeka ponajviše u kopnenom dijelu Hrvatske i velik broj turista-avanturista koji se organizirano ili čak i neorganizirano upuštaju u aktivnosti na mnogobrojnim hrvatskim rijekama.

Lokacija vježbe bio je slap na rijeci Korani u samom gradu Karlovcu. Nažalost, zbog naglog porasta vodostaje rijeke (oko 1.6 m u tijeku 24 sata) slap je potopljen, pa je scenarij vježbe prilagođen novonastaloj situaciji. Bez obzira na to, prema ocjeni stručne javnosti (predstavnika interventnih službi grada Karlovca) vježba je bila iznimno atraktivna, a prema ocjeni sudionika, uspješna.

Samu prezentaciju pratili su i članovi HGSS Stanica Gospić, Novska i Požega, obzirom da se na područjima koje pokrivaju te stanice nalazi jako puno plavnih područja. Pored toga posjetitelji su mogli vidjeti izloženu opremu za spašavanje koju koristi HGSS.

Nakon pokazne vježbe, izvršena je smotra Vatrogasnih i ostalih operativnih snaga interventnih postrojbi Karlovačke županije. U postrojavanju je sudjelovalo 45 pripadnika HGSS-a.

Alati

2433