Obnova znanja iz pružanja prve pomoći za članove stanice Pula

U prostoru planinarskog doma Skitača, 15. i 16. prosinca 2018., održan je tečaj obnove znanja iz prve pomoći.


IZVJEŠTAJ
S TEČAJA OBNOVE ZNANJA IZ PRVE POMOĆI U PLANINAMA I NEPRISTUPAČNIM
PODRUČJIMA, HGSS STANICA PULA

Nakon ponavljanja znanja i vještina pružanja prve pomoći kroz radionice, šestorica su članova polagala ispit pred tročlanom komisijom u sastavu liječnika MedKom-a Maria Franolića, Taše Lacković te Daria Švajde.

Prema Programu osposobljavanja pripadnika HGSS-a za pružanje prve pomoći u planinama i nepristupačnim područjima, članovi HGSS-a su dužni obnoviti znanje pružanja prve pomoći jednom u tri godine kroz tečaj u trajanju od 15 nastavnih sati.

U sklopu tečaja, članovi stanice Pula su, pod vodstvom dr. Gordane Antić, dopunili znanje i praktično uvježbavali vještine osnovnog održavanja života odraslih i djece uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora.

Na posljetku su usvojeno znanje i vještine demonstrirali te su dobili potvrdu Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije s kojom se mogu registrirati u aplikaciji Staying Alive kao obučeni volonteri koji na poziv prijavno-dojavne jedinice ZZHMIŽ mogu početi pružati prvu pomoć prije dolaska hitne medicinske pomoći.

Navedenu aplikaciju je ZZHMIŽ preveo na hrvatski jezik te se njenom upotrebom nastoji poboljšati stopa preživljenja ljudi sa srčanim zastojem angažiranjem laika obučenih za BLS+AVD, kao što su članovi HGSS-a, a koji se lokacijski nalaze unutar 2 km od osobe sa srčanim zastojem.

Alati

349