Odjel bespilotnih sustava

Prvi od odjela koji vam predstavljamo i nit koja nas povezuje u potragama je Odjel bespilotnih sustava.

Obilježavajući 70 uspješnih godina Hrvatske gorske službe spašavanja, u narednim tjednima pobliže ćemo vam predstaviti stručne komisije i odjele koji provode obuku budućih gorskih spašavatelja. Prvi od odjela koji vam predstavljamo i nit koja nas povezuje u potragama je Odjel bespilotnih sustava.

Odjel bespilotnih sustava (OBS) počeo je s radom 17. svibnja 2018 godine kao interni odjel Komisije za potrage i lavine iako se bespilotni sustavi u HGSS-u koriste posljednih sedam godina. Prva zadaća odjela bila je napisati program obuke za rukovatelje bespilotnim sustavima kao i organizacija odjela i resursa. Nakon izmjena i dopuna koje su ga uskladile s aktualnim smjerovima u školovanju odjel je uspješno dobio rješenje o prihvaćanju programa obuke.

Prvi službeni sastanak odjel je organizirao s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe (HKZP) na kojem je upoznao djelatnike kontrole s planovima razvoja i školovanja te ujedno zatražio pomoć licenciranih instruktora kako bi osigurao prijenos znanja na najvišoj razini. HKZP omogućila je pomoć u provođenju obuke za rukovatelje bespilotnim sustavima HGSS-a. Uspostavili smo suradnju s Agencijom za civilno zrakoplovstvo kako bi osigurali maksimalan prijenos znanja na sve buduće pilote na daljinu i kako bi nasi piloti uvijek bili upoznati s aktualnim propisima.

Obuka prvih rukovatelja bespilotnih sustava održana je u HGSS Stanici Split (Ispostava Sinj) na kojoj su prisustvovali članovi iz raznih Stanica HGSS-a. Slijedile su obuke u Gospiću i Paklenici što je u konačnici zaokružilo broj licenciranih rukovatelja na 49. Uskoro se krenulo u nabavu prvih bespilotnih letjelica s termalnim kamerama što je donijelo nove mogućnosti i načine izvođenja letačkih operacija.

Od ustroja OBS-a bespilotnim letjelicama pronađeno je pet osoba. Daljnji razvoj OBS-a je u smjeru školovanja i razvoja novih tehnologija, programskih rješenja, dodatnih tečajeva čiji broj se sada penje na pet godišnje kao i ustrojem kontinuiranog usavršavanja kroz mjesečne treninge odjela. Na treninzima se okupljaju iskusni piloti, novopridošli piloti kao i članovi HGSS-a koji pokazuju interes za bespilotne letjelice, gdje im je omogućeno u sigurnoj okolini i kontroliranom prostoru uvježbavati tehnike. Osim trenažnih letačkih operacija piloti se educiraju i na području digitalne kartografije, izrade 3D modela terena, usavršavajući se u svim potrebnim vještinama koje im pomažu u daljnjem uspješnom radu u svrhu spašavanja ljudskih života.

Predstavnici HGSS-a u 2018. godine sudjelovali su na European Emergency Number Association konferenciji posvećenoj bespilotnim sustavima. Već iduće godine na EENA konferenciji koja se održala u Dubrovniku smo sudjelovali na pred event za bespilotne letjelice gdje smo pokazali znanje i vještinu te suradnju HGSS-a i HKZP. U kontroliranom zračnom prostoru Zračne luke Dubrovnik, u koordinaciji sa svim relevantnim službama, održali smo demonstraciju potrage za unesrećenom osobom na način koji je zadivio sve međunarodne posjetitelje. Nastavak konferencije je prošao u svjetlu predavanja i prezentacija na kojima je OBS sudjelovao s prezentacijom o HGSS-u i OBS-u kao i panel raspravom s ostalim sudionicima. Iste godine EENA je izradila studiju slučaja: "Integrating search and rescue drones into airspace" na primjeru suradnje HGSS-a i HKZP-a.

OBS je zahvaljujući raznim aktivnostima i rezultatima prepoznat i od strane drugih službi te je aranžiran na obukama i aktivnostima koje mogu doprinijeti i ostalim sudionicima civilne zaštite u RH. Od najzapaženijih akcija istaknuli bi akciju "Pašman" gdje je sudjelovalo 12 letjelica u koordiniranoj potrazi s ostalim sudionicima zračnog prostora.

U nepune dvije godine od osnutka, Odjel bespilotnih sustava HGSS-a je uvođenjem novih tehnologija, znanjem i stručnošću instruktora i licenciranih pilota, postao neizostavan dio uspješnosti potrage i spašavanja.

Alati

762