Odlična suradnja Kliničke bolnice Sveti Duh i HGSS-a

Medicinari HGSS-a vrijedni su djelatnici Hrvatskog zdravstvenog sustava. Osim u bolnicama, domovima zdravlja i zavodima za hitnu medicinu gdje inače rade, oni zbrinjavaju bolesne i unesrećene i u akcijama HGSS-a uz pomoć svojih posebnih znanja i vještina.

Zdravstvene ustanove u kojima rade u pravilu su upoznate s njihovim volonterskim radom u HGSS-u i imaju sluha za njihove potrebe i edukacije. Budući da je HGSS produžena ruka zdravstvenog sustava na nepristupačnim terenima takva simbioza je i logična.

Odličan primjer suradnje je i današnja donacija Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu Komisiji za medicinu spašavanja HGSS-a. Jutros smo iz ruku voditeljice Objedinjenog hitnog bolničkog prijama izv.prof.dr.sc.Višnje Nesek Adam prim.dr.med. i glavne sestre hitnog prijama Dubravke Ivanić mag.med.tech. preuzeli tri ruksaka za reanimaciju i hitne medicinske slučajeve. Ruksaci će u što kraćem roku biti podijeljeni po Stanicama HGSS-a kako bi se povećala njihova operativnost i kvaliteta medicinskog zbrinjavanja unesrećenih osoba.

Još jednom se želimo zahvaliti Kliničkoj bolnici Sveti Duh na podršci u našem radu i ovoj vrijednoj donaciji

Alati

749