Održana međustanična vježba potražnih timova HGSS-a

U okolici planinarskog doma Promina iznad Drniša, 20. ožujka prema planu i programu rada, te u skladu s kalendarom aktivnosti Komisije za potrage i lavine HGSS-a, održana je redovita međustanična vježba potražnih timova HGSS-a.

Tema ovog druženja je bila priprema za polaganje licence 1. i 2. stupnja kojom se licenciraju i relicenciraju potražni timovi HGSS-a čime potvrđuju osposobljenost za sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja HGSS-a za nestalim ili izgubljenim osobama. Kako je do licenciranja ostalo jedva mjesec dana, kandidati za licenciranje i relicenciranje  marljivo su trenirali prolazeći vježbe točku po točku slične situaciji koja će ih dočekati na licenciranju, a  kasnije i u pravim potražnim akcijama.
Domaćini ove vježbe bili su vodiči potražnih pasa iz HGSS Stanice Šibenik. Na treningu je sudjelovalo deset potražnih timova iz četiri Stanice HGSS-a.

Alati

2270