Osiguranje međunarodnog 14. “Spusta murskih ladji”

Međunarodna manifestacija "Spust murskih ladji" održava se od 2003. godine, a cilj
manifestacije je razvijanje sportsko – rekreacijskog turizma na rijeci Muri, upoznavanje i
zaštita njezinih ljepota.

Ove godine u spustu je sudjelovalo osamdeset sudionika u više od deset plovila. HGSS Stanica Čakovec osiguravala je spust od granice sa Slovenijom do cilja u Domašincu s dva tima za spašavanje na divljim vodama, u dva plovila. Spust je protekao bez potrebe za intervencijom.

Alati

264