Pokazna vježba „Uragan 2017“

HGSS Stanica Samobor sudjelovala je na pokaznoj vježbi združenih operativnih snaga sustava civilne zaštite Zagrebačke županije pod nazivom „Uragan 2017“, koja je održana je u subotu 2. rujna 2017. u Vrbovcu.

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Zagrebačke županije, te su na pokaznoj vježbi sudjelovale razne operativne snage zaštite i spašavanja – vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, Crveni križ, HUOPP i dr.

Na vježbi je sudjelovalo trinaest članova HGSS Stanice Samobor, čiji je zadatak bio sigurno spuštanje stanara s vrha stambene zgrade, koji  zbog požara na stubištu i nižim katovima nisu mogli izaći iz zgrade.

 

Alati

1055