Posebno priznanje za doprinos turizmu za Vinka Prizmića

Na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma u Slavoniji, gdje se dodjeljuju „ Oskari turizma“, našem pripadniku Vinku Prizmiću, uručeno je posebno priznanje za izniman doprinos turizmu Republike Hrvatske.

Na svečanosti ispred cjelokupnog državnog vrha više od 1500 nazočnih turističkih djelatnika je s velikim odobravanjem i dugotrajnim pljeskom pozdravilo ovu odluku Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Mnogima izvan tih turističkih krugova, nedovoljno je poznata veza HGSS-a i turizma, pa je ova nagrada povod da pokušamo osvijetliti i tu tajnu vezu.

Naravno da svi razumiju da je sigurnost strateški preduvjet turizma, te da je HGSS vrlo učinkoviti alat u spašavanju turista koji svojom nepažnjom ili zbog radoznalosti zatrebaju našu pomoć. To naravno doprinosi brandu Hrvatske kao sigurne turističke zemlje i stvara sliku domaćina koji brine o svojim gostima, no malo je poznato da je to već treća nagrada upućena HGSS-u.

Zbog sustavnog ne strogo spasilačkog doprinosa i partnerstva u prepoznavanju i projektiranju novih mogućnosti za hrvatski turizam. U posljednjih dvadesetak godina, upravo zahvaljujući ili uz pomoć HGSS-a, oživila su do sada zanemarena i malo poznata područja i stvara se nova ponuda, nova i duža sezona i nove mogućnosti za lokalno stanovništvo i to na prostorima gdje do sada turizma nije bilo ili se je odvijao kao opasna improvizacija. HGSS i sam Vinko Prizmić sa stručnim radovima sugestijama i inicijativama, godinama je neizostavan sudionik na svim turističkim forumima, odborima za turizam i konferencijama. HGSS je još prije 15-ak godina sačinio Programom projektiranja sigurnosti turista i turističkih sadržaja na prostorima izvan i naselja i prometnica i zahvaljujući tom Programu osposobljeno je tisuće turističkih vodiča, djelatnika HMP, provedeno je niz edukacija pa i zajednički projekata s turističkim i lokalnim zajednicama. Trasirano je stotine kilometara novih staza, uređeno na desetke interventnih helidroma u planinama i na pučinskim otocima izgrađena su skloništa u planinama, zbog čega su turistički oživjeli nekad pusti i nepoznati prostori i iskorištene su prirodne i klimatske pogodnosti Republike Hrvatske. HGSS-ovci poznaju taj prostor, vrijednosti i mogućnosti za posebne oblike turizma, jer i sami te prostore koriste, pa su svojim idejama, pokrenuli ili potpomogli mnoge nove turističke sadržaje. Kroz takve oblike turizma osigurana je egzistencija i prihodi velikom broju agencija i turističkih djelatnika i pune se proračuni jedinica lokalne uprave.

HGSS sustavno radi i na prekrivanju Hrvatske sigurnim zemljovidima, te prati i nadzire sigurnost svih turističkih aktivnosti u prirodi i dugogodišnji je partner Ministarstvu turizma, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Hrvatskoj gospodarskoj komori koji iznimno vrednuju doprinos ovoj značajnoj gospodarskoj grani. Upravo zbog toga, HGSS je ranije zavrijedio već dva posebna priznanja na ovim prestižnim skupovima, a ove godine kroz ovu nagradu prepoznat je osobnim doprinos donedavnog pročelnika Vinka Prizmića. I na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma, uz laureata Prizmića, sudjelovali su i Josip Granić, pročelnik HGSS-a, te Zlatko Becić, pročelnik HGSS stanice Vinkovci.

Alati

1040