Potpisan sporazum u sklopu projekta "Sigurna.hr"

Ugovor o dodjeli bespovratnih 29 milijuna kuna sa svrhom jačanja kapaciteta HGSS-a u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i pročelnik HGSS-a Josip Granić.

Potpisivanjem sporazuma u HGSSu je otvorena prilika da svoja sredstva u sljedeće tri godine uloži u razvoj ostalih sposobnosti dok se  ovim projektom nastoji se podići razina spremnosti HGSS-a uzimajući u obzir trajne ugroze koje prijete društvu te isto tako trenutnu razinu spremnosti stručnih timova koji djeluju u okviru HGSS-a, a specijalizirani su za spašavanja u slučajevima potresa i poplava kao identificiranih ključnih rizika u skladu s rezultatima procjene rizika od katastrofa.

Osim toga, projekt rješava i problem neadekvatne te nedovoljno opremljene infrastrukture za trening i obuku, kako bi odgovarajuća razina spremnosti bila dugoročno održiva. Podizanjem razine spremnosti direktno čime se doprinosi podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama, a time i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava sigurnosti.

Kroz ovaj projekt želi se ojačati kapacitete 52 spašavateljska tima, opremanjem 382 spašavatelja koji djeluju u okviru 22 Stanice. Osposobit će se i opremiti HGSS-ovi stručni potražni timovi (čovjek + pas) za spašavanje iz ruševina, timovi za traganje u slučaju potresa i timovi za spašavanje iz poplava i divljih voda (uključujući timove
za ronjenje). Na taj način HGSS će utjecati na 2 od 3 najznačajnija neprihvatljiva rizika definirana u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Izgradit će se potrebni kapaciteti za obuku i uvježbavanje spašavatelja na poligonima čime će se osigurati održivost i daljnje unaprjeđenje spašavateljskih timova. Za vrijeme projekta HGSS će kontinuirano provoditi aktivnosti osvještavanja i informiranja javnosti kako bi se pružile relevantne informacije koje mogu biti od presudne važnosti u trenutku opasnosti.

Alati

1555