Predstavljanje HGSS-a i bespilotnih zrakoplova u sustavu HGSS-a na Osijek Drone Expo

Sajam koji ukjučuje i utrku dronova, privukao je mnoštvo mladih kojima je ovo odlična prilika upoznati se sa radom Hrvatske gorske službe spašavanja i primjenom tehnika spašavanja, pa tako i upotrebe bespilotnih sustava.

Konferencijskim danom 09.05.2019 na građevinsko arhitektonskom fakultetu u Osijeku, započeo je ODE 2019. Nizom prezentacija u panel raspravama, Osijek Drone Expo otvorio je svoja vrata te će kroz 3 dana pobliže predstaviti trenutni položaj i utjecaj bespilotnih zrakoplova i naprednih tehnologija na gospodarstvu, poljoprivredu, i specifične upotrebe u službama javnog interesa.

Na zajedničkom panelu Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske gorske službe spašavanja, još jednom je istaknuta i predočena pravilna upotreba sustavna organizacija, edukacija i primjena zakonodavnih okvira za izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova.

Sajam koji ukjučuje i utrku dronova, privukao je mnoštvo mladih kojima je ovo odlična prilika upoznati se sa radom Hrvatske gorske službe spašavanja i primjenom tehnika spašavanja, pa tako i upotrebe bespilotnih sustava.

Alati

544