Prezentacija rada HGSS u O.Š. Slano

HGSS stanica Dubrovnik održala je prezentaciju rada službe u okviru projekta "Zdrav za 5".

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije održan je projekt "Zdrav za 5", ovaj put u osnovnoj školi Slano.  HGSS stanica Dubrovnik prezentirala je opremu koja se koristi u akcijama spašavanja a u kratkoj vježbi demonstirano je spašavanje pomoću prečnice.

Reakcija učenika je bila vrlo pozitivna a kroz razgovor s učenicima odgovoreno je na mnoga pitanja vezana uz sigurnost boravka u prirodi te kako postupati u slučaju nesreće.

Alati

788