Prezentacija rada potražnih timova na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Pripadnici HGSS-a, Komisije za potrage i lavine, 5. lipnja održali su prezentaciju rada sa psima studentima 5. godine Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Najprije je u prostorima Fakulteta studentima održana kratka prezentacija o razvoju i povijesti Komisije za potrage te radu sa psima unutar HGSS-a. Nastavak je slijedio na terenu Čret u park šumi Dotrščina gdje su prikazane različite faze rada i metodika obuke pasa.

Pritom su psi tražili skrivene markirante po šumi, a tijekom rada su se studentima objašnjavale razne faze obuke i problemi na koje se nailazi te načini njihova rješavanja. Prezentacija je bila popraćena mnogim pitanjima studenataa neki su se okušali u ulozi markiranta. Na kraju su studentima prikazane prezentacije o potražnim akcijama na Mljetu i Rabu. 

Na prezentaciji su sudjelovali potražni timovi iz Stanica Čakovec, Ogulin i Karlovac.

Alati

553