Prvi ovogodišnji trening potražnih pasa HGSS-a

U subotu 23. siječnja,  održan je prvi u nizu  treninga potražnih pasa HGSS planiranih  tijekom 2010. godine. Trening se bazirao na radu potražnih pasa u uvjetima snijega i lavina.  Treniralo se u dvije grupe u kojima  su se u radu u lavinama, osim onih iskusnih,  priliku  imali  okušati i mladi psi od kojih je nekima ovo bio i prvi put.

Na treningu je sudjelovalo pet stanica HGSS-a sa 13 potražnih pasa.  Mjesto održavanja je bilo Krasno na Sjevernom Velebitu gdje su zbog velike količine snijega bili idealni uvjeti za ovaj način rada sa potražnim psima.

Alati

2246