Redovnim vježbama do još boljih rezultata

Na na širem području Omanovca, na Psunju je 30. lipnja 2018., održana vježba HGSS Stanice Požega.

Tema vježbe je bila organizacija i vođenje potražne akcije. Uvježbana je upotreba GPS uređaja u potragama, pronalazak zadanih lokacija pomoću koordinata te simulacijska vježba potrage sa povrijeđenom osobom. Cijela vježba koordinirana je iz Zapovjednog vozila HGSS-a. Na vježbi je sudjelovalo 15 članova Stanice Požega.

Alati

614