Relicenca letača spašavatelja

U zrakoplovnoj bazi Divulje je 6. veljače održana vježba za relicencu letača.

Nakon teoretskog dijela održan je praktični dio vježbe, dijelom u bazi, a dijelom iznad otoka Čiova. U vježbi je sudjelovalo 15 pripadnika HGSS Stanica: Split, Karlovac, Ogulin, Gospić i Makarska.

Ralicenca se održava u sklopu priprema za turističku i protupožarnu sezonu kada je broj gostiju u našoj zemlji povećan a samim time i broj akcija poglavito onih u kojima se koriste helikopteri. Helikoptersko spašavanje među najkompleksnijim je vrstama spašavanja pa je redovna provjera znanja i vještina nužna za održavanje spremnosti u cilju što sigurnijeg i efikasnijeg izviđenja spomenutih akcija.

Alati

450