Sajam mogućnosti u Svetoj Nedelji

HGSS Stanica Samobor sudionik Sajma mogućnosti u Svetoj Nedelji.

U organizaciji Grada Sveta Nedelja, dana 22.11.2018. održan je Sajam mogućnosti za sve učenike Osnovnih škola. HGSS Stanica Samobor pokazala je opremu koju koristi pri spašavanju. Održano je predavanje o radu Službe, preventivi i postupanju u slučaju nezgoda.

Sajam je obišlo 200 posjetitelja.

Alati

296