Seminar ''Best EU Practice on Flood Protection''

11.-12.02.2020. u Skadru, Albanija održan je seminar za rukovodstveni kadar službi Civilne zaštite Crne Gore i Albanije.

Seminar koji je trajao dva dana vodili su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, naglasak seminara i svih diskusija bio je kriznom menadžmentu, radu i suradnji žurnih službi te razmjeni iskustava u poplavama diljem Balkana.

Sudionici su iskazali veliki interes za hrvatskim zakonskim regulativama, načinu rada žurnih službi u kriznim situacijama u Hrvatskoj i radu HGSS-a.

Seminar je financiran sredstvima Europske unije kroz IPA projekt prekogranične suradnje Albanije i Crne Gore. 

Alati

781