Seminar Komisije za sigurnost na skijalištima

U periodu od 6.-9. prosinca 2018. u organizaciji Komisije za sigurnost na skijalištima održan je redovni pripremni seminar skijaških učitelja HGSS-a.

Seminar je održan na lokaciji Zell Am See – Kaprun gdje su u praktičnom radu na snijegu tijekom dana te na sastancima i diskusijama u večernjim terminima obrađene sve relevantne teme iz domene podučavanja skijanja, prijenosa znanja na pripadnike HGSS-a te samog funkcioniranja Komisije.

Na seminaru je sudjelovalo ukupno 13 učitelja koji su svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeli kvalitetnoj provedbi predviđenog programa Komisije kao i unapređenju tematskih cjelina koje su se tijekom seminara obrađivale.

Alati

409