Stanična vježba speleo-spašavanja u jami "Pod kolosjekom"

Devetnaest članova stanice Varaždin odradilo vježbu speleo spašavanja u jami "Pod kolosjekom"

U petak 25. listopada 2019.  spašavatelji HGSS stanice Varaždin uputili su se na staničnu vježbu speleospašavanja. Po dolasku u Kestenak uspostavljena je baza i podignuti šatori te se ekipa od 10 članova spustila u jamu da bi pripremili sve potrebno za sutrašnju akciju izvlačenja unesrećenog. Nakon izlaska ekipe i obavljenih priprema napravljen je brifing sa detaljima vježbe te raspodjelom zadataka. 

Sutradan u 07,45 počelo se sa spuštanjem ekipa u jamu. Scenarij vježbe bio je izvući unesrećenog s ozlijeđenom potkoljenicom i natkoljenicom desne noge koristeći se raznovrsnim tehnikama speleospašavanja. Unesrećeni je izvučen iz jame za 1 sat i 15 min, a vježba je rađena kako bi se pripravnici upoznali sa speleo tehnikama. Vježba je završila u 13,50 kada je zadnji član izašao iz jame. Nakon raspremanja kampa i opreme na ušću Korane i Mrežnice slijedilo je pranje opreme i analiza vježbe.

Alati

1543