Stanje pripravnosti za spašavatelje HGSS-a

Hrvatska gorska služba spašavanja kao operativna snaga sustava civilne zaštite stavljena je u stanje pripravnosti.

S obzirom na trenutnu situaciju vezano za pandemiju te aktiviranje stožera civilne zaštite na svim razinama HGSS je kao operativna snaga sustava cz stavljen u stanje pripravnosti. Za sad su spašavatelji, u okviru svojih mogućnosti, angažirani u pojedinim područjima kao logistička potpora stožerima prvenstveno vodeći brigu o zaštiti vlastitog zdravlja. Sve daljnje aktivnosti i angažman koordinirat će s putem stožera civilne zaštite na svim razinama.

Alati

2224