Suradnjom hrvatskih i slovenskih Službi pronađene izgubljene osobe

Suradnjom slovenskih i hrvatskih Centara za obavještavanje, Operativno-komunikacijskih centara, policijske postaje Delnice i HGSS-a, izgubljene osobe su pronađene u kratkom roku po dojavi.

Na području sela Šimatovo pokraj  Brod moravica, iz ljetne škole udaljile su se dvije odrasle osobe s posebnim potrebama. Njihovi pazitelji su tri sata tragali za njima te nakon toga pozvali HGSS, Stanicu Delnice.

S obzirom na lošu pokrivenost signalom od strane hrvatskih operatera, poziv je upućen u Centar za obavještavanje Republike Slovenije. S obzirom na hitnost akcije, HGSS je pokrenuo žurnu akciju, na teren je izašlo 12 spašavatelja Stanice Delnice s tri terenska vozila,  a ekipe Stanice Karlovac je stavljena u pripravnost kao i ekipa  sa zapovjednim vozilom HGSS-a iz Stanice Novska.

Iako su izgubljene osobe imale mobitel i moglo se s njima putem slovenskih operatera stupiti u kontakt, nisu bili u mogućnosti niti približno utvrditi svoju lokaciju ili smjer kretanja u odnosu na polaznu točku i ostale orijentire. Upornošću djelatnika slovenskog operativno komunikacijskog centra, sat vremena nakon uspostave komunikacije s izgubljenim osobama, saznaje se moguća lokacija koja je dojavljena spašavateljima na terenu te su osobe pronađene u kratkom vremenu nakon pristiglih informacija.

Sretan završetak akcije i osmijeh na licima spašenih osoba nagrada je svim službama koje su pokazale izniman angažman i međudržavnu suradnju.

Alati

1818