Tečaj za pilote na daljinu

U sklopu osnovnog tečaja za pilote na daljinu bespilotnih sustava HGSS-a, od 6. do 8. prosinca, održana su i predavanja predavača iz HKZP i CCAA koja su dodatno prikazala širinu regulative u zrakoplovstvu i utjecaj bespilotnih sustava na zračni promet.

Nakon niza predavanja i praktičnih primjera, instruktori OBS-a tijekom završnog dana proveli su pismenu i praktičnu provjeru tečajaca, te tako pojačali snage za primjenu bespilotnih sustava dodatnim pilotima na daljinu licenciranim za obavljane letačkih operacija za potrebe Hgss-a.

Alati

1206