Terenska vježba Sustava civilne zaštite Grada Svete Nedelje

Protekle subote, 26. listopada održana je terenska vježba snaga Sustava civilne zaštite Grada Svete Nedelje ,,SAVA STRMEC 2019.”.

Terenska vježba održala se na širem području Svete Nedelje, Orešja, Strmca i obale Save, a u vježbi je uz ostale snage Sustava, sudjelovala i HGSS stanica Samobor s 10 članova stanice i dva potražna tima sa psima. Ciljevi vježbe bili su odrađivanje vježbe bez da su operativne snage unaprijed bile upoznate sa scenarijem i zadacima tijekom vježbe, mogućnost korištenja više različitih sustava radio veza (TETRA, DMR, analogija), provjera dodatnih kapaciteta i sposobnosti operativnih snaga, koordinacija i sustav vođenja i zapovijedanja operativnim snagama iz više različitih operativnih područja. Terenska vježba uspješno je završena, a operativne snage dobro su upoznate sa svojim zadaćama.

Alati

688